Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene 36/1-3 Presto og 16/5-7 Klaff

Tilbake

Publisert 25.10.2018

Stikkord: Radioaktiv forurensning


Statens strålevern gav den 24. oktober 2018 Equinor ASA tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av tritiumholdig borevæske ved boring av letebrønner i Nordsjøen.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 18/01168.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.