Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske

Tilbake

Publisert 29.01.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske i forbindelse med boring av letebrønn 7132/2-2 Gjøkåsen Deep, PL 857 i Barentshavet.

Statens strålevern gav den 4. januar 2019 Equinor ASA tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 7132/2-2 Gjøkåsen Deep, PL 857.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 18/00264.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.