Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske

Tilbake

Publisert 29.01.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske i forbindelse med boring av letebrønn 6407/11-1 Gunnvald, PL 751 i Norskehavet.

Statens strålevern gav den 4. juni 2018 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 6407/11-1 Gunnvald, PL 751.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 18/00262.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.