Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Barentshavet

Tilbake

Publisert 29.01.2019, oppdatert 29.01.2019 14:10

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske i forbindelse med boring av letebrønn 7121/1-2 S, i Barentshavet

Statens strålevern gav den 14. august 2018 Lundin Norway AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 7121/1-2 S, i Barentshavet, PL 767.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 18/00600.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.