Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Norskehavet

Tilbake

Publisert 29.01.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske i forbindelse med boring av boring av letebrønn 6307/1-1 S, i Norskehavet.

Statens strålevern gav den 4. juni 2018 Lundin Norway AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 6307/1-1 S i PL 830.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 18/00434.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.