Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske

Tilbake

Publisert 29.01.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske i forbindelse med boring av letebrønnene 7324/3-1 Interpid Eagel og 7132/2-1 Gjøkåsen i Barentshavet.

Statens strålevern gav den 4. juni 2018 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønnene letebrønnene 7324/3-1 Interpid Eagel og 7132/2-1 Gjøkåsen i PL 615 og PL 857.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 18/00264.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.