Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Snøhvit-feltet i Barentshavet

Tilbake

Publisert 29.01.2019, oppdatert 29.01.2019 14:25

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske i forbindelse med boring av produksjonsbrønn 7121/4-G-1 H på Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Statens strålevern gav den 4. juni 2018 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av produksjonsbrønn 7121/4-G-1 H på Snøhvit-feltet, PL097/099/110.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00885.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.