Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium og naturlig forekommende radioaktive stoffer, Nordsjøen

Tilbake

Publisert 29.01.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium og naturlig forekommende radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 16/5-8 S i PL 815, Nordsjøen

Statens strålevern gav den 5. november 2018 Lundin Norway AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring og formasjonstesting av letebrønn 16/5-8 S i PL 815 i Nordsjøen.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 18/01208.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.