Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn, Barentshavet

Tilbake

Publisert 29.01.2019, oppdatert 29.01.2019 14:35

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 7120/2-4 S i PL492, Barentshavet

Statens strålevern gav den 5. november 2018 Lundin Norway AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 7120/2-4 S i PL492 i Barentshavet.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 18/01192.

 

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.