SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 20.02.2019, oppdatert 25.02.2019 14:30

Stikkord: Radioaktivt avfall

SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall i Høyanger kommune.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 15.3.2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 10/00541. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 15.03.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.