Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 A

Tilbake

Publisert 07.03.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

Høring av forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 A om kommunal beredskap mot akutt forurensning.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sender forslag til endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 A om kommunal beredskap mot akutt forurensning ut på høring.
Kontaktperson: Vibeke Brudevold, seniorrådgiver, tlf: 67 16 25 19 / 906 32 643

 

Høringsuttalelser

Frist: 07.06.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.