Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø

Tilbake

Publisert 15.03.2019

Stikkord: Radioaktive utslipp


Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Johan Sverdrup-feltet til Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 12.4.2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 19/00271. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 12.04.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.