Yara Norge AS, Porsgrunn, søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 21.03.2019

Stikkord: Radioaktive utslipp


Yara Norge AS, Porsgrunn, søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer Porsgrunn kommune.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 12.4.2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 13/00153. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 12.04.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.