Wellconnection Chemtech AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 12.04.2019, oppdatert 12.04.2019 13:46

Stikkord: Radioaktivt avfall

Wellconnection Chemtech AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i Lindås kommune.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 10.05.2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 10/00553. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

 

Høringsuttalelser

Frist: 10.05.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.