Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø

Tilbake

Publisert 09.05.2019, oppdatert 09.05.2019 09:41

Stikkord: Radioaktive utslipp

 

Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Martin Linge-feltet til Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 07.06.2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 19/00503. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 07.06.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.