Heggvin Alun AS søker om ny tillatelse med økte grenser for mottak av alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter

Tilbake

Publisert 19.06.2019

Stikkord: Alunskifer

Heggvin Alun AS søker om ny tillatelse med økte grenser for mottak av alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter. Tiltaket skal ikke medføre økte utslipp til omgivelsene.

Vi ber om eventuelle kommentarer sendes til Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet innen 23. august 2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 16/00001. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandling av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 23.08.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.