Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 25/2-20 Liatårnet

Tilbake

Publisert 20.06.2019, oppdatert 20.06.2019 13:52

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 25/2-20 Liatårnet i lisens PL442, Nordsjøen

Statens strålevern gav den 19. juni 2019 Aker BP tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 25/2-20 Liatårnet i lisens PL442, Nordsjøen.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 19/00556.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.