Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 6608/6-1 Vågar i PL 762

Tilbake

Publisert 20.06.2019

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 6608/6-1 Vågar i PL 762, Norskehavet

Statens strålevern gav den 19. juni 2019 Aker BP tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med boring av letebrønn 6608/6-1 Vågar i PL 762 i Norskehavet.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 19/00583.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.