Borge pukkverk deponi søker om endrede vilkår i gjeldende tillatelse i forbindelse med overgang fra våtdeponi til tørrdeponi

Tilbake

Publisert 28.06.2019, oppdatert 01.07.2019 10:38

Stikkord: Alunskifer, Radioaktive utslipp

Borge pukkverk deponi søker Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om endrede vilkår i gjeldende tillatelse i forbindelse med overgang fra våtdeponi til tørrdeponi. I denne forbindelse søkes det også om utslipp av de radioaktive stoffene cesium-137, bly-210, radium-226, radium-228, thorium-230, thorium-232, uran-234, uran-235 og uran-238 til kommunalt nett.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 30. august 2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 13/00578. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandling av søknaden.

Informasjon om enkelte tekniske løsninger i søknaden holdes tilbake hjemlet i forvaltningsloven § 13 2.

Høringsuttalelser

Frist: 30.08.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.