Equinor Energy AS søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø

Tilbake

Publisert 31.07.2019

Stikkord: Radioaktive utslipp


Equinor Energy AS søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Oseberg feltsenter i Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 27.08.2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 11/00504. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 27.08.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.