Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller - Tillatelse TU19-13 etter forurensningsloven til utslipp av Sb-125 og Sn-113 til luft

Tilbake

Publisert 15.10.2019

Stikkord: Radioaktive utslipp

Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller - Tillatelse TU19-13 etter forurensningsloven til utslipp av Sb-125 og Sn-113 til luft

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gav den 2. juli 2019 Institutt for energiteknikk (IFE) tidsbegrenset tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av Sb-125 og Sn-113 til luft i forbindelse med analyse som gjennomføres for å bestemme hydrogenmengde i bestrålte zirkonium-baserte kapslingsmaterialer.

For ytterligere informasjon kan det bes om innsyn i sak nr: 19/00535.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.