Aker BP ASA søker om endring av tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 07.11.2019

Stikkord: Radioaktive utslippAker BP søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med petroleumsvirksomhet på Ivar Aasen-feltet.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 28. november 2019, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 16/00038. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 28.11.2019

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.