Høring på forslag om justering i solarieregelverket

Tilbake

Publisert 18.12.2019, oppdatert 19.03.2020 12:28

Stikkord: Solarium

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DSA på høring forslag om justering i solarieregelverket. Forslaget inneholder en forenkling av kompetansekravet for betjente solarievirksomheter og en mindre teknisk justering av bestemmelsen om alderskontrollsystem. Høringsfrist er 18. mars 2020.

 

Kontaktpersoner:

  • Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, tlf: 99 62 62 62
  • Therese Bakkemoen, seniorrådgiver, tlf: 67 16 25 73

Høringsuttalelser

Frist: 18.03.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.