Offentlig høring av søknad om fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg i Halden

Tilbake

Publisert 09.03.2020

Stikkord: Atomsikkerhet

Institutt for energiteknikk (IFE) har søkt om fornyet konsesjon for å eie og drive IFEs atomanlegg i Halden for perioden 01.01.2021–31.12.2030.
 
Søknaden inneholder en hoveddel og en rekke vedlegg som beskriver anlegget med infrastruktur, IFEs interne organisasjon, kvalitetssikring, beredskap og sikkerhetsarbeid. Deler av søknadsdokumentene er underlagt taushetsplikt, jf. atomenergiloven § 53, og deler av søknadsdokumentene er videre begrenset, jf. sikkerhetsloven §§ 5-3, 5-4 og 11.  DSA har lagt ut de delene av søknadsdokumentene som kan offentliggjøres og som er mest relevant for interessenter å lese i forbindelse med høringen, på DSAs hjemmesider www.dsa.no.
 
Det inviteres med dette til innspill fra berørte organisasjoner og enkeltpersoner. Eventuelle høringsuttalelser må være sendt DSA innen 17. april 2020.
 
Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til dsa@dsa.no, med referansenummer 18/01300. 

Høringsuttalelser

Frist: 17.04.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.