TiZir Titanium & Iron søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til miljø

Tilbake

Publisert 19.03.2020

Stikkord: Radioaktive utslipp

TiZir Titanium & Iron søker om endring i tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer til miljø.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 21.04.2020, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 13/00005. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 21.04.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.