Stureterminalen søker om tillatelse til radioaktive utslipp

Tilbake

Publisert 30.03.2020, oppdatert 30.03.2020 15:16

Stikkord: Radioaktive utslipp

Stureterminalen mottar olje fra Oseberg, Grane, Svalin, Edvard Grieg og Ivar Aasen. Sammen med oljen mottas også produsert vann og vann fra brønner og prosesser offshore. Vannet som følger oljestrømmen inneholder formasjonsvann, rester av brønn- og prosesskjemikalier, hydrathemmere og rørledningskjemikalier. Dette vannet inneholder også radioaktive stoffer. Stureterminalen har renseanlegg for å rense produsert vann, men dette fjerner ikke radioaktive stoffer. Stoffene vil derfor følge vannet som blir sluppet ut fra terminalens utslippspunkt i Hjeltefjorden. Total årlig aktivitet er over grensen for hva som krever tillatelse iht. forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, vedlegg II.

 

Stureterminalens estimerte produksjonsprofiler er usikre. Både utslippsmengde og fordeling mellom nuklider kan endres ut fra hvilke felt terminalen vil motta olje fra i fremtiden. Stureterminalen søker om tillatelse til utslipp av 1 GBq/år av Ra-226 og Ra-228 i et representativt år, og 1,75 GBq/år for Ra-226 og Ra-228 i et toppår. For Pb-210 søker Stureterminalen om 0,1 GBq/år for et toppår. Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes DSA innen 4. mai 2020. Kommentarer kan med fordel sendes elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 20/00416. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 04.05.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.