Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser ▲ Emne Dato Status
Coast Center Base (CCB) – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 20.01.2011 Tillatelse gitt
Elkem AS Bremanger Smelteverk har søkt om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer til luft og vann samt midlertidig lagring Radioaktive utslipp 06.11.2015 Til høring
ENI Norge AS søker om tillatelse til injekson og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen Radioaktive utslipp 25.06.2015 Til høring
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene 36/1-3 Presto og 16/5-7 Klaff Radioaktiv forurensning 25.10.2018 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Equinor Energy AS søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø Radioaktive utslipp 31.07.2019 Til høring
Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø Radioaktive utslipp 09.05.2019 Til høring
Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø Radioaktive utslipp 15.03.2019 Til høring
Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 A Radioaktiv forurensning 07.03.2019 Til høring
Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring Forskrifter 20.06.2016 Til høring