Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne ▲ Dato Status
Høring av søknad fra BP Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 12.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra Chemtech AS om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten Radioaktivt avfall 25.10.2011 Til høring
Høring av søknad fra Coast Center Base om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall, og om utslipp til sjø Radioaktive utslipp 11.10.2011 Til høring
Høring av søknad fra NOAH AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering, lagring og deponering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 01.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra SAR Tanager AS om tillatelse til håndtering og lagring av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktivt avfall 22.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra Scanmet AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall i forbindelse med demolering av petroleumsinstallasjoner Radioaktivt avfall 03.01.2012 Til høring
Høring av søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til radioaktiv forurensning fra sine felt på norsk sokkel Radioaktiv forurensning 21.09.2011 Til høring
Høring av søknad fra Sørlandet sykehus HF om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp Radioaktive utslipp 13.03.2014 Tillatelse gitt
Høring av søknad fra Sørlandet sykehus HF om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp, Kristiansand Radioaktive utslipp 09.02.2012 Tillatelse gitt
Høring av søknad fra Talisman Energy Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 10.03.2012 Til høring