Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne ▼ Dato Status
Høring av søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra Pipetech International AS Radioaktivt avfall 04.04.2013 Til høring
Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS søker om tillatelse til mottak og håndtering av gruveavfall med radioaktive stoffer ved Borge avfallsdeponi Radioaktivt avfall 09.02.2017 Til høring
SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 20.11.2017 Til høring
SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 20.02.2019 Til høring
Senja Avfall IKS AS søker om tillatelse til midlertidig mottak og håndtering avfall som inneholder Cs-137 Radioaktivt avfall 05.01.2018 Til høring
Wellconnection Chemtech AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 12.04.2019 Til høring
A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Draugen-feltet Radioaktive utslipp 05.04.2017 Til høring
Aker BP ASA søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Ula-feltet Radioaktive utslipp 11.04.2018 Til høring
Aker BP ASA søker om tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann ved Ivar Aasen-feltet Radioaktive utslipp 06.12.2016 Tillatelse gitt
Aleris Helse AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 09.04.2013 Tillatelse gitt