Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▼ Status
Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Norskehavet Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Barentshavet Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene 36/1-3 Presto og 16/5-7 Klaff Radioaktiv forurensning 25.10.2018 Tillatelse gitt
Tillatelse til AS Norske Shell etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Draugen-feltet, Norskehavet Radioaktiv forurensning 07.09.2018 Tillatelse gitt
Tillatelse til Equinor etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Aasta Hansteen-feltet, Norskehavet Radioaktiv forurensning 07.09.2018 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Aasta Hansteen Radioaktive utslipp 28.05.2018 Til høring
Aker BP ASA søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Ula-feltet Radioaktive utslipp 11.04.2018 Til høring