Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▼ Status
SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 20.02.2019 Til høring
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 16/1-31 S&A i PL338, Nordsjøen Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn, Barentshavet Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium og naturlig forekommende radioaktive stoffer, Nordsjøen Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Snøhvit-feltet i Barentshavet Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Norskehavet Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske, Barentshavet Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt