Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser ▲ Emne Dato Status
Gassco – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 31.10.2013 Tillatelse gitt
Glencore Nikkelverk AS – Midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktive stoffer Tillatelser 20.12.2013 Tillatelse gitt
Glencore Nikkelverk AS har fått tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 11.05.2016 Tillatelse gitt
Glencore Nikkelverk AS har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 07.01.2015 Til høring
Heggvin Alun AS har fått tillatelse til mottak og håndtering av potensielt syredannende bergarter og avfall fra gruvedrift Radioaktivt avfall 23.02.2016 Tillatelse gitt
Heggvin Alun AS søker om ny tillatelse med økte grenser for mottak av alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter Alunskifer 19.06.2019 Til høring
Helse Førde HF - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 02.07.2012 Tillatelse gitt
Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus – endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 19.09.2013 Tillatelse gitt
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus – endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Tillatelser 24.02.2014 Tillatelse gitt
Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 27.06.2012 Tillatelse gitt