Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne ▲ Dato Status
AF Decom Offshore AS, AF Miljøbase Vats - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 10.12.2013 Tillatelse gitt
Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 25/2-20 Liatårnet Radioaktiv forurensning 20.06.2019 Tillatelse gitt
Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 6608/6-1 Vågar i PL 762 Radioaktiv forurensning 20.06.2019 Tillatelse gitt
Coast Center Base (CCB) – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 20.01.2011 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene 36/1-3 Presto og 16/5-7 Klaff Radioaktiv forurensning 25.10.2018 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 A Radioaktiv forurensning 07.03.2019 Til høring
Glencore Nikkelverk AS har fått tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 11.05.2016 Tillatelse gitt
Glencore Nikkelverk AS har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 07.01.2015 Til høring
Høring - miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall - AVSLUTTET Radioaktiv forurensning 15.07.2010