Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▼ Status
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritiumholdig borevæske Radioaktiv forurensning 29.01.2019 Tillatelse gitt
Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene 36/1-3 Presto og 16/5-7 Klaff Radioaktiv forurensning 25.10.2018 Tillatelse gitt
Tillatelse til AS Norske Shell etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Draugen-feltet, Norskehavet Radioaktiv forurensning 07.09.2018 Tillatelse gitt
Tillatelse til Equinor etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Aasta Hansteen-feltet, Norskehavet Radioaktiv forurensning 07.09.2018 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Aasta Hansteen Radioaktive utslipp 28.05.2018 Til høring
Aker BP ASA søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Ula-feltet Radioaktive utslipp 11.04.2018 Til høring
Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 23.02.2018 Tillatelse gitt
Multiconsult på vegne av Åsland Næringspark Eiendom søker om gjennomføring av tiltaksplan for opprydning av alunskifer på Taraldrud Alunskifer 01.02.2018 Til høring
Senja Avfall IKS AS søker om tillatelse til midlertidig mottak og håndtering avfall som inneholder Cs-137 Radioaktivt avfall 05.01.2018 Til høring
Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer på Visund-feltet i Nordsjøen. Radioaktive utslipp 04.01.2018 Til høring