Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser ▲ Emne Dato Status
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus – endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Tillatelser 24.02.2014 Tillatelse gitt
Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 27.06.2012 Tillatelse gitt
Høring - forskrift om strålevern og bruk av stråling - AVSLUTTET Stråling 29.09.2010
Høring - miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall - AVSLUTTET Radioaktiv forurensning 15.07.2010
Høring - økt bruk av tilstandsrapport ved omsetning av boliger - AVSLUTTET Radon 01.09.2009
Høring av forslag til endring i forurensningsforskriften kap 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Radioaktiv forurensning 15.09.2017 Til høring
Høring av forslag til tiltaksplan for Søve Gruver fra Næring- og Handelsdepartementet Radioaktivt avfall 28.06.2013 Tillatelse gitt
Høring av søknad fra AF Decom AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 27.05.2011 Til høring
Høring av søknad fra AF Decom Offshore AS om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktiv forurensning 17.01.2012 Til høring
Høring av søknad fra BG Norge om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 11.04.2014 Til høring