Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne ▲ Dato Status
Høring - miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall - AVSLUTTET Radioaktiv forurensning 15.07.2010
Høring av forslag til endring i forurensningsforskriften kap 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Radioaktiv forurensning 15.09.2017 Til høring
Høring av søknad fra Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 21.11.2012 Til høring
Høring av søknad fra Kværner Stord AS om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktiv forurensning 01.04.2012 Til høring
Høring av søknad fra Norsk Gjenvinning Industri AS om tillatelse til mottak og mellomlagring av radioaktivt avfall over og under deponeringsgrensen, spyling av NORM-kontaminert materiale og utslipp av radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 20.11.2012 Til høring
Høring av søknad fra Statens vegvesen, Region øst, om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 21.12.2012 Til høring
Høring av søknad fra TiZir Titanium & Iron AS om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 21.01.2013 Tillatelse gitt
Høring av søknad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 21.11.2012 Til høring
Høring av søknad om endret tillatelse til radioaktiv forurensning fra Sykehuset Østfold HF Radioaktiv forurensning 04.12.2013 Tillatelse gitt
Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Helse Bergen HF Radioaktiv forurensning 19.09.2013 Tillatelse gitt