Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▼ Status
Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av radioaktive stoffer fra Grane- og Svalin-feltene Radioaktive utslipp 13.12.2017 Til høring
Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av radioaktive stoffer fra Heimdal-feltet Radioaktiv forurensning 30.11.2017 Til høring
SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 20.11.2017 Til høring
St. Olavs hospital HF søker om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 01.11.2017 Til høring
Universitetssykehuset Nord-Norge søker om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 06.10.2017 Til høring
Høring av forslag til endring i forurensningsforskriften kap 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Radioaktiv forurensning 15.09.2017 Til høring
Offentlig høring av søknad om fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden Atomsikkerhet 28.06.2017 Til høring
Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Gina Krog, Nordsjøen Radioaktiv forurensning 28.04.2017 Tillatelse gitt
Statoil petroleum AS - Tillatelse til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene Koigen Central, Gemini Nord og Korpfjell, Barentshavet Radioaktiv forurensning 28.04.2017 Tillatelse gitt
A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Draugen-feltet Radioaktive utslipp 05.04.2017 Til høring