Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser ▲ Emne Dato Status
A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Draugen-feltet Radioaktive utslipp 05.04.2017 Til høring
AF Decom Offshore AS, AF Miljøbase Vats - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 10.12.2013 Tillatelse gitt
Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 25/2-20 Liatårnet Radioaktiv forurensning 20.06.2019 Tillatelse gitt
Aker BP - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tritium i forbindelse med boring av letebrønn 6608/6-1 Vågar i PL 762 Radioaktiv forurensning 20.06.2019 Tillatelse gitt
Aker BP ASA søker om endring av tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 07.11.2019 Til høring
Aker BP ASA søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Ula-feltet Radioaktive utslipp 11.04.2018 Tillatelse gitt
Aker BP ASA søker om tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann ved Ivar Aasen-feltet Radioaktive utslipp 06.12.2016 Tillatelse gitt
Akershus Universitetssykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Tillatelser 13.05.2013 Tillatelse gitt
Aleris Helse AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 09.04.2013 Tillatelse gitt
Bjorstaddalen Næring AS søker om tillatelse til mottak av fosfatsand og utslipp av naturlig forekommende radionuklider. Radioaktive utslipp 12.06.2020 Til høring