Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser ▼ Emne Dato Status
Yara Norge AS, Porsgrunn, søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 21.03.2019 Til høring
Wellconnection Chemtech AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 12.04.2019 Til høring
Universitetssykehuset Nord-Norge søker om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 06.10.2017 Til høring
Universitetet i Bergen - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 28.08.2012 Tillatelse gitt
TiZir Titanium & Iron AS søker om endret tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann Radioaktive utslipp 27.01.2016 Til høring
Tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning fra Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Radioaktive utslipp 25.02.2016 Tillatelse gitt
Tillatelse til Equinor etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Aasta Hansteen-feltet, Norskehavet Radioaktiv forurensning 07.09.2018 Tillatelse gitt
Tillatelse til AS Norske Shell etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Draugen-feltet, Norskehavet Radioaktiv forurensning 07.09.2018 Tillatelse gitt
Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktivt avfall - Senja Avfall IKS Radioaktive utslipp 23.04.2014 Tillatelse gitt
Sykehuset Østfold søker om revidert tillatelse til utslipp av radioaktive stoff pga. flytting Radioaktive utslipp 26.03.2015 Til høring