Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▲ Status
Høring - økt bruk av tilstandsrapport ved omsetning av boliger - AVSLUTTET Radon 01.09.2009
Høring - miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall - AVSLUTTET Radioaktiv forurensning 15.07.2010
Høring - forskrift om strålevern og bruk av stråling - AVSLUTTET Stråling 29.09.2010
Coast Center Base (CCB) – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 20.01.2011 Tillatelse gitt
Mongstadbase AS - Tillatelse etter forurensningsloven til håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 17.03.2011 Tillatelse gitt
Høring av søknad fra AF Decom AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 27.05.2011 Til høring
Høring av søknad fra NOAH AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering, lagring og deponering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 01.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra BP Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 12.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra SAR Tanager AS om tillatelse til håndtering og lagring av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktivt avfall 22.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til radioaktiv forurensning fra sine felt på norsk sokkel Radioaktiv forurensning 21.09.2011 Til høring