Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato Status ▲
Høring - forskrift om strålevern og bruk av stråling - AVSLUTTET Stråling 29.09.2010
Høring - miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall - AVSLUTTET Radioaktiv forurensning 15.07.2010
Høring - økt bruk av tilstandsrapport ved omsetning av boliger - AVSLUTTET Radon 01.09.2009
A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Draugen-feltet Radioaktive utslipp 05.04.2017 Til høring
Aker BP ASA søker om endring av tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 07.11.2019 Til høring
Bjorstaddalen Næring AS søker om tillatelse til mottak av fosfatsand og utslipp av naturlig forekommende radionuklider. Radioaktive utslipp 12.06.2020 Til høring
Borge pukkverk deponi søker om endrede vilkår i gjeldende tillatelse i forbindelse med overgang fra våtdeponi til tørrdeponi Alunskifer 28.06.2019 Til høring
Borge Pukkverk Deponi søker om tidsavgrenset utslipp av renset vann Radioaktive utslipp 16.03.2020 Til høring
DSA har mottatt nye opplysninger i søknad om tidsavgrenset utslipp av renset vann ved Borge Pukkverk Deponi Radioaktive utslipp 03.04.2020 Til høring
Elkem AS Bremanger Smelteverk har søkt om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer til luft og vann samt midlertidig lagring Radioaktive utslipp 06.11.2015 Til høring