Schlumberger Norge AS 15.05.2018

Tilbake

Publisert 17.08.2018, oppdatert 17.08.2018 08:38

Kategori: Industri

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.
Statens strålevern gjennomførte 15.05.2018 tilsyn hos Schlumberger Norge AS i forbindelse med virksomhetens utøvelse av loggevirksomhet. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet, og tilsynssaken er lukket.

Dokumenter