Halliburton AS 16.05.2018

Tilbake

Publisert 13.09.2018

Kategori: Industri

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.
Statens strålevern gjennomførte 16.05.2018 tilsyn hos Halliburton AS i forbindelse med virksomhetens utøvelse av loggevirksomhet. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet, og tilsynssaken er lukket.

Dokumenter