Roxar Flow Measurement AS 14.05.2018

Tilbake

Publisert 29.01.2019, oppdatert 29.01.2019 15:07

Kategori: Industri

Avvikene er lukket og tilsynet avsluttet
Statens strålevern gjennomførte 14.05.18 tilsyn hjå Roxar Flow Measurement AS i samband med verksemda si godkjenning som forhandlar av strålekjelder. Det blei avdekka to avvik under tilsynet. Avvika er no retta, og tilsynssaken er lukka.

Dokumenter