Tilsyn Kysthospitalet Hagevik mandag 3.09.2018

Tilbake

Publisert 30.04.2019, oppdatert 30.04.2019 09:55

Kategori: Medisin

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.

Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Kysthospitalet Hagevik, Radiologisk avdeling, 3. september 2018. Tilsynet omfattet medisinsk strålebruk og var temarettet mot bruken av representative doser og optimalisering av røntgenundersøkelser. Det ble ikke avdekket noen avvik i forhold til det lovverket Strålevernet forvalter.

Dokumenter