Tilsyn Hudpoliklinikken Levanger mandag 11.12.2018

Tilbake

Publisert 30.04.2019, oppdatert 30.04.2019 10:39

Kategori: Medisin

Avvikene er lukket og tilsynet avsluttet

Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Hudpoliklinikken Levanger 11. desember 2018. Tilsynet omfattet strålevern og strålebruk knyttet til grensestråleapparat for behandling av ulike hudlidelser samt UV-behandling. Det ble avdekket fire avvik i forhold til det lovverket Strålevernet forvalter.

Dokumenter