Holger Hartmann AS 27.11.18

Tilbake

Publisert 27.05.2019

Kategori: Industri

Statens strålevern gjennomførte 27.11.18 tilsyn hos Holger Hartmann AS i forbindelse med virksomhetens godkjenninger som forhandler av utstyr for industriell radiografi og for vedlikehold av radiografiutstyr. Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Avvikene er nå rettet, og tilsynssaken er avsluttet.

Dokumenter