Ortopedisenteret AS 25. april 2019

Tilbake

Publisert 05.06.2019

Kategori: Medisin

Avvikene er lukket og tilsynet avsluttet

DSA gjennomførte tilsyn ved Ortopedisenteret AS, 25. april 2019. Tilsynet omfattet strålevern og strålebruk knyttet til røntgenbruken ved senteret. Det ble avdekket ett avvik i forhold til det lovverket DSA forvalter.

Dokumenter