Rosenberg Worleyparsons AS, 13. mai 2019

Tilbake

Publisert 19.07.2019

Kategori: Industri

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.

DSA gjennomførte 13. mai 2019 tilsyn hos Rosenberg Worleyparsons AS, i forbindelse med virksomhetens godkjenning for utøvelse av industriell radiografi. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet i forhold til det lovverket DSA forvalter. Tilsynssaken er avsluttet. Deler av tilsynsrapporten er unntatt offentlighet.

Dokumenter