Medisinsk poliklinikk og dagbehandling K4, Nordlandssykehuset HF, 22. mai 2019

Tilbake

Publisert 29.07.2019

Kategori: Medisin

Avvikene er lukket og tilsynet avsluttet

DSA gjennomførte tilsyn ved medisinsk poliklinikk og dagbehandling K4, Nordlandssykehuset onsdag 22. mai 2019. Tilsynet omfattet strålevern og strålebruk knyttet til grensestråleapparat for behandling av ulike hudlidelser samt UV-behandling. Det ble avdekket tre avvik og gitt en anmerkning i forhold til det lovverket DSA forvalter.

Dokumenter