NDT Nordic AS 26.11.2018

Tilbake

Publisert 30.04.2019, oppdatert 12.09.2019 12:51

Kategori: Industri

Avvikene er lukket og tilsynet avsluttet
Statens strålevern gjennomførte 26.11.2018 tilsyn hos NDT Nordic AS i forbindelse med virksomhetens godkjenninger for utøvelse av industriell radiografi og vedlikehold av radiografiutstyr, og som forhandler av utstyr for industriell radiografi. Det ble avdekket to avvik under tilsynet. Avvikene er nå rettet, og tilsynssaken er avsluttet.

Dokumenter